DP
Odjazdy/przyjazdy

Zapytanie

Stacja / Przystanek: Wrocław Nadodrze
Rozkład jazdy: 19.01.19, Przyjazdy 12:14 aktualnie


Przyjazdy

(12:14 - 13:14)

Linia Kierunek Stacje/przystanek przyjazdu
IC/TLK/IR/RE/D/Posp.  
Wrocław Nadodrze
Wrocław Nadodrze
Regio/Osobowe  
Wrocław Nadodrze
Wrocław Nadodrze
Wrocław Nadodrze
Wrocław Nadodrze
Wrocław Nadodrze
 

Informacje rozkładowe wyłącznie do użytku osobistego, obowiązują od 10.12.17 do 14.12.19.
Baza danych © 2019 PKP Informatyka; oprogramowanie  HAFAS 5.31.SITKOL.4.7j/5.31.SITKOL.4.7q  © 2019 HaCon Ingenieurgesellschaft mbH.
Regulamin Oferta reklamowa Aktualizacja - 19.01.19 (Hafas 26) Aktualizacja - Rozkład CD © 2019 PKPInformatyka & PKP S.A.