Czym
Środek transportu dla podróży: Możesz zaznaczyć kilka lub wszystkie opcje.

Funkcjonalność „Połączenia” umożliwia wybór wariantów podróży, jakie mają być zastosowane przy wyszukiwaniu połączeń:
- bezpośrednie z miejscami do leżenia
Zamknij