Zapytanie

Pole wyświetla wybrane parametry poszukiwanego rozkładu jazdy. Można je zmienić lub zmodyfikować za pomocą dostępnych funkcjonalności:

Używając przycisku „Ticker dla tablicy stacyjnej” wyświetli się tablica odjazdów środków komunikacji dla wybranej stacji/przystanku. Używając przycisku „Mapa” wyświetla się plan okolic wybranej stacji/przystanku.

Dla stacji „Warszawa Centralna”, użycie przycisku „Plan” wyświetli plan dworca, a zaznaczenie opcji „informacje ogólne” wyświetli przystanki komunikacji miejskiej wokół dworca.

Rozkład odjazdów:

Funkcjonalność „Rozkład odjazdów” umożliwia wyświetlenie tabeli odjazdów dla oznaczonej stacji/przystanku w wybranym czasie, z uwzględnieniem zaznaczonych środków transportu. Można rozszerzyć wyszukiwanie korzystając z opcji „Dalsza podróż”. Klikając w wybrany środek transportu, np. EX 7110 LUBUSZANIN, Bus 501, otrzymasz szczegółowy przebieg trasy.

Rozkład przyjazdów:

Funkcjonalność „Rozkład przyjazdów” umożliwia wyświetlenie tabeli przyjazdów dla oznaczonej stacji/przystanku w wybranym czasie, z uwzględnieniem zaznaczonych środków transportu. Możesz rozszerzyć wyszukiwanie korzystając z opcji „Dalsza podróż”. Klikając w wybrany środek transportu, np. EX 7110 LUBUSZANIN, Bus 501, otrzymasz szczegółowy przebieg trasy.

Pociągi/linie:

Użycie przycisku „pociągi/linie” umożliwi wyświetlenie odjazdów / przyjazdów środków komunikacji dla wybranej stacji / przystanku, a zaznaczenie wybranego środka komunikacji umożliwi wyświetlenie jego rozkładu jazdy.

Zamknij