Lokalizacja środków transportu

Wpisz poszukiwane miejsce, w oparciu o wybrane kryterium:

W celu obejrzenia stacji, przystanków czy lokalizacji środków transportu należy dostosować skalę mapy, do momentu uaktualnienia się interesującego nas pola w legendzie.

Dla powiększenia wycinka mapy wystarczy zaznaczyć myszką dany fragment okna. Przy pomocy pojedynczego kliknięcia na mapie następuje centrowanie mapy.Lokalizacja pojazdów

Na wybranym obszarze mapy można zlokalizować wybrane środek komunikacji. Z menu po prawej stronie wybierz lokalizację wybranych środków transportu, np. Pociągi Osobowe, Autobus.

Po kliknięciu w łącze „Animacja pojazdów” zobaczysz jak poruszają się na mapie wybrane środki transportu.

Można zobaczyć, czy wybrany pojazd jest punktualny (kolor zielony), ma niewielkie opóźnienie między 5 a 10 minut (kolor żółty), duże opóźnienie powyżej 10 minut (kolor czerwony) lub brak informacji czasu rzeczywistego (kolor biały).

Na mapie, po najechaniu myszką na wybrany środek transportu wyświetlą się następujące informacje:

Uwaga! Pozycja pojazdów na mapie jest pozycją przybliżoną, obliczoną na podstawie danych rozkładu jazdy i dostępnych w systemie informacji o opóźnieniach.

Lokalizacja stacji/przystanków

Można oznaczyć na mapie stacje/przystanki na wybranym obszarze. Z menu po prawej stronie zaznacz stację/przystanek dla wybranych środków transportu. Na mapie, po najechaniu myszką na stację/przystanek zobaczysz jego nazwę (np. Pl. Bankowy ZTM - 04). Otrzymasz również informacje o najbliższych kursach, z uwzględnieniem czasu przyjazdu na stacje/przystanek, rodzaju i numeru środka transportu oraz kierunku, np. 11:29 Bus 507, Nowe Włochy.

Zamknij