DP
Infolinia Kolejowa Intercity

Informacja kolejowa

703 200 200 – INFOLINIA PKP INTERCITY
ZAKRES
W ramach usługi udzielana jest informacja o:

 • rozkładzie jazdy dla:
  - połączeń obsługiwanych przez PKP Intercity;
  - połączeń krajowych, gdzie część podróży odbywa się pociągiem PKP Intercity lub międzynarodowym;
  - połączeniach wybranych zagranicznych przewoźników kolejowych,
 • cenach biletów dla pociągów obsługiwanych przez PKP Intercity,
 • aktualnej ofercie i promocjach PKP Intercity,
 • zestawieniach składów pociągów PKP Intercity,
 • dostępności miejsc w pociągach PKP Intercity objętych rezerwacją,
 • zasadach i regulaminie internetowej sprzedaży biletów (e-IC) oraz mobilnej sprzedaży biletów,
 • utrudnieniach w pasażerskim ruchu kolejowym na terenie Polski,
 • opóźnieniach pociągów uruchamianych przez PKP Intercity,
 • dostępie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych, zasadach organizowania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przez PKP Intercity.

Wszystkie informacje udzielane są także w języku angielskim.

NALICZANIE
Infolinia PKP Intercity
703 200 200
Infolinia dla abonentów krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych
Opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.


+48 22 391 97 57
Infolinia dla abonentów sieci zagranicznych i dla połączeń zagranicznych.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Numery dostępne są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
 

Regulamin Oferta reklamowa Aktualizacja - 25.04.19 (Hafas 29) Aktualizacja - Rozkład CD © 2019 PKPInformatyka & PKP S.A.